Role litigace při implementaci "Evropské směrnice o rasové rovnosti"

 

Seminář pro soudce a další právníky  

Středa,  1. prosince 2004

program

 

pozvánka s návratkou

 

přihláška

 

 

 

 text Směrnice 2000/43/ES o rasové rovnosti

 

text Směrnice 2000/78/ES o rovnosti v zaměstnání

 

článek Dr. Lilly Farkas

 

 

 

back

 

back home