Pražské semináře o "Evropské směrnici o rasové rovnosti" (EU Race Equality Directive)

dokumenty a důležité odkazy:

text Směrnice 2000/43/ES o rasové rovnosti

 

text Směrnice 2000/78/ES o rovnosti v zaměstnání

 

text Směrnice 76/207/EHS o  rovném zacházení s muži a ženami

 

text nové Směrnice 2002/73/ES o  rovném zacházení s muži a ženami

 

text ICERD

 

návrh antidiskriminačního zákona

 

odkaz na projekt DISKRIMINACE

 

odkaz na Iniciativu EU stop diskriminaci v češtině a letmý pohled na směrnice

 

odkaz na zprávu o Romech

 

 

článek Dr. Lilly Farkas v češtině

 

(článek Dr. Lilly Farkas v angličtině)

 

druhý článek Dr. Lilly Farkas -  pouze v angličtině

 

Strategic Litigation Manual  - pouze v anličtině

 

odkaz na ECRI 

odkaz na článek o ECRI v češtině

Třetí zpráva ECRI o České republice  v pdf

 

 

back

 

back home