TOLERANCE, RESPEKT
A LIDSKÁ PRÁVA 2001

třetí seminář mezinárodní iniciativy GLOBEA

pořádaný pod záštitou senátora Ivana Havlíčka

PRAHA, 17.-20. KVĚTNA 2001ORGANIZÁTOŘI A SPONZOŘI:

Globea - Mezinárodní iniciativa pro lidská práva
Jean Monnet Centre of Excellence, Univerzita Karlova
Senát PČR
Univerzit Univerzita Zululand, JAR
Sdružení Dženo , Praha
SVOD (Sdružení pro výchovu k občanství a demokracii)
ASUD (Asociace učitelů dějepisu)
Nová škola. o.p.s.
Střední policejní škola MV v Praze

Velvyslanectví JAR, Praha
Velvyslanectví Nizozemského království, PrahaPROGRAMOVÝ VÝBOR:

Laura Laubeová, Univerzita Karlova
Vincent N. Parrillo, Universita Williama Pattersona
Lenka Rovná, Univerzita Karlova, Praha
Karel Holomek, Sdružení Romů na Moravě, Brno
Ivan Veselý, Sdružení Dženo, Praha
Ivan Havlíček, Senátor PČR
Liz Thompson, Universita Zululand
Marina Stefanova, Universita Sofie
Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, Jagellonská Univerzita Krakow
Carol de Kock, Technikon Natal


ORGANIZAČNÍ VÝBOR:

Selma Smailagic, Univerzita Karlova Praha
Andrea Čirličová, Univerzita Karlova Praha
Pavla Dobešová, Univerzita Karlova Praha
Soňa Kalejová, Sdružení Dženo Praha
Veronika Mazancová, Univerzita Karlova Praha
Pavlína Friedmannová, Univerzita Karlova Praha
Daniela Kacafírková, Praha
Lukáš Durda, Univerzita Karlova Praha
Lukáš Kulovaný, Univerzita Karlova Praha
Layal el Abdallah, Kanada
Laura Laubeová, Univerzita Karlova Praha


Cíle a poslání:

Etnické konflikty, porušování lidských práv, netolerance, nacionalismus a rasismus představují spolu se špatným ekologickým povědomím největší hrozby pro stabilitu současného světa. Politici i obyčejní lidé obracejí k těmto problémům svou pozornost díky globalizaci a stále silnějšímu multikulturalismu ve společnostech národních států. Velmi významnou roli v boji proti netoleranci a rasismu mohou sehrát učitelé. Ti mohou také "zdola" stanovit cesty ke změnám ve společnosti. Učitelé zapojení v mezinárodní síti mohou tohoto prostoru využít k výměně informací a zkušeností, jakož i k lobování na vyšších úrovních tvorby politiky.

Státy střední a východní Evropy, stejně jako Jihoafrická republika, si vydobily nové svobody, ale stín historie se stále vznáší nad jejich osudy. Společnost se v těchto státech stále pokouší vymýtit určité nepříjemné projevy, které z minulosti zdědila. Ani nově zvolená demokratická vláda nedokázala přinést potřebný klid a toleranci do oblasti KwaZulu-Natal v Jihoafrické republice a neustálé násilí se zde nijak nezmírnilo. Stejně tak Evropa zatím neuspěla ve své snaze řešit problémy menšin, jako například Romů.

Cílem konference je podpořit a udržovat kontakty mezi vzdělavateli, akademiky a aktivisty v oblasti lidských práv ze zemí střední a východní Evropy a z Jihoafrické republiky. Informační síť a pravidelné kontakty se ukázaly jako velmi účinný způsob vzájemného obohacování, společného plánování a budování demokracie v naší globalizované společnosti. Neformální kontakty byly doplněny také několika dvoustrannými dohodami mezi univerzitami v Jihoafrické republice a ČR.

Pokud existují realizovatelné projekty, které vytvářejí prostor pro potřebný dialog o panující netoleranci a rasismu, učitelé mohou v tomto boji sehrát významnou roli, a tím přispět ke změně v myšlení a jednání společenských institucí. Učitelé mohou využít prostor semináře k výměně informací, diskusi o klíčových problémech a k vytváření tlaku na představitele státní moci v rámci jejich rozhodovacího procesu.

Tento seminář má doprovodnou roli v rámci přípravy Světové konference proti rasismu 2001, která proběhne v Jihoafrické republice v září 2001.


Programová témata:

  • Předsudky, stereotypy a rasismus. Různé formy a úrovně diskriminace v naší společnosti/ regionu/komunitě.
  • Antidiskriminační evropská politika, dopad směrnice EU o "rasové rovnosti"
  • Koncept rovných příležitostí a jeho implementace
  • Lidská práva a menšiny. Mezinárodní a místní legislativa. Rozpor mezi zákonem a jeho naplňováním
  • Otázky vzrůstající nerovnosti v globalizovaném světě
  • Multikulturní a antirasistická výchova. Obsah, metody, didaktika.
  • Vzdělávání romských dětí a dětí z okrajových společenství..
  • Multietnické komunity na místní úrovni. Role školy. Vytváření různých partnerství.
  • Dlouhodobá strategie. Navazující činnost.
  • Doporučení pro Světovou konferenci proti rasismu 2001

Pracovní jazyky:

Program byl současně tlumočen do češtiny a angličtiny.PROGRAM A PRŮBĚH SEMINÁŘE

17. května
Zahájení semináře, úvodní přednášky hlavních přednášejících a následná diskuze, tisková konference, slavnostní recepce

(Senát ČR, Valdštějnská ulice, Praha 1, Rytířský sál)

18. května
Přednášky hlavních přednášejících - pokračování, panelová diskuze
(Senát ČR, Valdštějnská ulice, Praha 1, Jednací sál)

19. května
Workshopy

(Univerzita Karlova, areál Jinonice, Ke Kříži 8-10, Praha 5)

20. května
Návštěva památníku holocaustu, Terezín

21. května
Návštěva základní školy v Předlicích a komunitního centra v Matiční ulici, Ústí nad LabemSlavnostní zahájení

Ivan Havlíček, senátor, Parlament ČR
Emil Ščuka, předseda Mezinárodní unie Romů
Prof. Tomáš Halík, předseda České křesťanské akademie
Andreas Nicklish, ředitel pražské kanceláře OSN
poselství zaslané od Mary Robinson, vysoké komisařky OSN pro lidská práva


Hlavní přednášející

Každý z přednášejícících zahájil 20-ti minutovou prezentací, doplněnou komentáři diskutujících (10 minut). Poté následovala všeobecná diskuze (30 minut).

Předseda semináře, Prof. Vincent N. Parrillo, William Paterson University, New Jersey, USA
"Modely diskriminace a úsilí lidských práv"
Koreferující: Jolanta Ambrosewicz, Jagellonian University Krakow

Prof. Hristo Kyuchukov, Shumen University, Bulharsko
"Právo na vzdělání – případ Romů"
Koreferující: Jana Hejkrlíková, romská poradkyně okresu Příbram, ČR; Karel Holomek,
Asociace Romů na Moravě, ČR

Tali Nates, Foundation for Tolerance Education in South Africa
Poučení ze zkušeností
Koreferující: Paddy Meskin, World Conference on Religion and Peace, JAR

Andy Tamas, Tamas Consultants Inc., Kanada
"Etnocentrické organizace: Strategie pomoci k posunu k polycentrismu"
Konferující: Phoebe Moore, Nottingham Trent University, Velká Británie

Prasad Reddy, INKOTA Network, Německo
"Antidiskriminační trénink: vytváření mezinárodního spojení mezi vzdělavateli a aktivisty v oblasti antirasistické a antidiskriminační výchovy"

Lilian Holt, aboriginská Australanka, Centre for Indigenous Education, University of Melbourne, Austrálie:
"Původní / aboriginské vzdělávání a vyrovnání / usmíření se"
Konferující: Gary Tomas, Centre for Indigenous Education, University of Melbourne, Austrálie


Panelová diskuze o vzdělávání romských dětí v Evropě

Diskuzi vedl profesor Kyuchukov. Každý z panelistů přednesl svůj krátký příspěvek a poté následovala diskuze.

Prof. Hristo Kyuchukov, Shumen University, Bulharsko
Karel Holomek, Asociace Romů na Moravě, ČR
Jana Hejkrlíková, romská poradkyně okresu Příbram, ČR
Eva Končoková, Nadace Škola otevřená dokořán, Slovensko
Essyn Emurla, Středoevropská univerzita Budapešť, Rumunsko
Iveta Pape, Nová škola o.p.s., ČR
Karel Tomek, MŠMT, ČR
Viktor Sekyt, Mezirezortní komise pro záležitosti romské komunity
                       Vlády ČR


Workshopy

Proběhlo třináct workshopů, určených pro účastníky semináře a také pro studenty a veřejnost.

1. Lucie Atkins, Středoevropská univerzita Budapešť
"Spravedlnost bezmocným: Reprezentování Romů před evropským soudem pro lidská práva"

2. Andras A. Tamas, Tamas Consuntants Inc., Kanada
"Interkulturní výcvik a změny organizačních strategií"

3. Susana Goncalves, College of Education - Polytechnic Institute of Coimbra, Portugalsko
"Multikulturní a antirasistické vzdělávání - kde začít?"

4. Dana Rabiňáková, České centrum pro vyjednávání a řešení konfliktů
"Projekt Právo pro každého v České republice"

5. Paddy Meskin, World Conference on Religion and Peace, JAR
"Když se rasismus stane zákonem"

6. Petr Kafka, Středoevropská Univerzita Budapešť
"Marginalizace Romů - sociální nebo rasový problém?"

7. Prasad Reddy, antirasistický projekt INKOTA Network, Německo
"Učení se spolupráci - neučení se diskriminaci - antidiskriminační výukový program"

8. Tali Nates, Foundation for Tolerance Education, JAR
"Podobnosti a rozdíly: Nacistická politika a období aparteidu v JAR - uznávání rasismu"

9. Phoebe Moore, Nottingham Trent University, Velká Británie
"Vztahy státu a občanské společnosti v nových demokraciích: Kdo bude učit?"

10. Miroslav Rafaj, ČR
"Program globální škola"

11. Pavla Polechová, Univerzita Karlova Praha, ČR
"Inkluzivní a kooperativní vyučování v ČR: problémy a úkoly"

13. Eva Končoková, Nadace Otevřená škola, Slovensko
"Vzdělávání romských dětí z okrajových a vyloučených komunit"