Otevřený dopis
Předsedovi vlády ČR Miloši Zemanovi

Globea - Transborder Initiative for Tolerance and Human Rights
Kettnerova 2052 / 20; 155 00 Prague 5; Czech Republic
Phone/fax: +420-2-6514442
http://www.tolerance.cz; e-mail: globea@tolerance.cz 
ICO: 70101019

OTEVŘENÝ DOPIS
Předsedovi vlády ČR Miloši Zemanovi
Nábř. Eduarda Beneše 4
118 01 Praha 1

V Praze dne 9. května 2000

Vážený pane předsedo vlády,

prosíme Vás o podporu dosavadních snah řady občanských iniciativ, učitelů a odborníků, směřujících k odstranění diskriminace romských dětí ve vzdělávání, jakož i následné diskriminace Romů ve všech dalších sférách veřejného života.

Diskriminace Romů v ČR se stala předmětem kritiky mnoha zahraničních, mezivládních i místních organizací, např. OBSE, OSN (CERD), Rady Evropy, Evropské komise proti rasismu a netoleranci, Human Rights Watch, European Roma Rights Center, Amnesty International, Hnutí za občanskou solidaritu a toleranci, Dokumentačního střediska pro lidská práva aj. V dubnu 2000 podali rodiče romských dětí z Ostravy stížnost na ČR u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

I přesto, že vláda ČR přijala mnohá opatření k nápravě, bohužel je situace právě v oblasti školství stále neuspokojivá.

Proto Vás žádáme, aby vláda ČR neprodleně aplikovala zásadní a systémové změny v přístupu k Romům a aby reflektovala závažnost současného stavu tím, že bude apelovat na zodpovědné instituce a úředníky, zejména na ministerstvu školství, a podporovat pozitivní trendy, které se již objevují. Prosíme Vás, abyste inicioval takové změny školského systému, které ukončí znevýhodňování romských dětí a dětí ze sociokulturně odlišného prostředí.

V přiložené rezoluci Vám zasíláme požadavky, které formulovali účastníci mezinárodního semináře Tolerance, respekt a lidská práva 2000. Domníváme se, že absence multikulturních programů, jakož i současný systém zvláštního a základního školství jsou příčinou vzdělávacího a sociálního propadu Romů. Zkušenosti ukazují, že integrace dětí je dobrým předpokladem integrace dospělých. Proto Vás prosíme, abyste podpořil implementaci těchto požadavků, neboť představují nezbytná východiska k prevenci mezietnického napětí v ČR.

Rezoluci zasíláme též vysoké komisařce OSN pro lidská práva paní Mary Robinson, Vysokému komisaři pro národnostní menšiny při OBSE panu Maxi van der Stoelovi, sekretariátu Rady Evropy a ODIHR OBSE.

Pokud byste požadoval další informace, rádi Vám je poskytneme.

S pozdravem

PhDr Laura Laubeová (za výkonný výbor mezinárodní iniciativy Globea)
Míťa Castle-Kaněrová (za poradní výbor Globey)
Jana Hejkrlíková (za účastníky semináře Tolerance, respekt a lidská práva 2000)

Na vědomí:
Ministr školství pan Eduard Zeman
Zmocněnec vlády ČR pro lidská práva pan Petr Uhl

 

Zpět na Seminář 2000