Panel ECMI

Evropské centrum pro záležitosti menšin (ECMI) organizuje v rámci semináře "Tolerance, respekt a lidská práva" diskusní forum na téma vzdělávací politika pro romské děti v Evropě. Cílem tohoto diskusního fóra je zhodnotit různé modely vzdělávací politiky s důrazem na politiky vytvořené samotnými Romy, a tím přispět k rozvoji vhodných vzdělávacích programů pro romské děti. Diskusní fórum se bude zabývat otázkou společného vzdělávání v protikladu ke vzdělání oddělenému, jazykovými otázkami a rovněž poukáže na praktickou zkušenost z několika zemí a pokusí se identifikovat podmínky, jež mohou přispět k úspěchu daného modelu.

Přednáška (čtvrtek, 20. ledna 2000)

Josephine Verspaget, předsedkyně skupiny specialistů pro Romy při Radě Evropy:
"Aktivity skupiny specialistů pro Romy v oblasti vzdělávání a přehled doporučení Rady Evropy v této oblasti"

Panel ECMI o romském vzdělávání (pátek, 21. ledna 2000)

Předsedající: Farimah Daftary (výzkumná pracovnice ECMI)

Diskutér: Josephine Verspaget (předsedkyně skupiny specialistů pro Romy při Radě Evropy)

Dr. Tove Skutnabb-Kangas (Institute for Language and Culture, Roskilde University, Dánsko):
"Teoretický úvod a srovnání výsledků různých modelů menšinového vzdělávání pro Romy" (anglicky)

Miranda Vuolasranta (Advisory Board on Romani Affairs, Ministry of Social Affairs, Helsinki, Finsko)
"Praktické zkušenosti z přípravy učitelů ve Finsku"

Sejdo Jašarov (Roma Participation Program, Open Society Institute, Budapest, Maďarsko):
"Účast Romů na tvorbě vzdělávací politiky, která se jich týká, v Makedonii a v Maďarsku"

Dimitrina Petrovna (Executive Director, European Roma Rights Center, Budapest, Maďarsko):
"Současné snahy ERRC v České republice o pomoc romským dětem v boji s politikou odděleného vyučování"