Seminář 2000

"Tolerance, respekt a lidská práva"
Druhý ročník mezinárodního semináře Globea - Mezinárodní iniciativy pro toleranci a lidská práva/GSFI
20. - 22. ledna 2000, Praha