Seminář 1999 

"Učitelé za toleranci a kulturní pluralismus" (UTKP) 
První ročník mezinárodního semináře 
11. - 13. února 1999, Praha

Ve dnech 11. - 13. února 1999 se v pražské Střední policejní škole konal mezinárodní seminář " Učitelé pro toleranci a kulturní pluralismus" (UTKP). Projekt, iniciovaný a podpořený Univerzitou v Cambridgi prostřednictvím GSFI Regional Initiative Programme, je zaměřen na učitele a vzdělávací pracovníky ze střední a východní Evropy a Jižní Afriky. Další finanční podporu poskytlo Velvyslanectví Nizozemského království v Praze. Na semináři se sešlo 55 učitelů a vzdělávacích pracovníků z České republiky, Polska, Maďarska, Slovenska a Jižní Afriky, aby se podělili o své informace a zkušenosti. Na semináři se podařilo podnítit vzájemnou spolupráci a výměnu zkušeností a tím poskytnout podporu učitelům v jejich úsilí o změnu současného vzdělávacího systému.

Seminář byl zorganizován ve spolupráci s třinácti českými nevládními organizacemi,

  • které se podílely na jeho propagaci:
    ASUD, SVOD, OPU, pražská pobočka UNESCO, OSN, Úřad vysokého komisaře pro uprchlíky
  • které pomohly s jeho realizací:
    Bohemia Corps, Nadace Nová škola, Kulturní centrum SPS, HOST

První seminář UTKP se zaměřil na plánování budoucí činnosti. Mnoho účastníků se pochvalně vyjádřilo o důležitosti podobných příležitostí k výměně zkušeností a kontaktů a k tvorbě společných projektů. To vyústilo v plánování řady následných aktivit již na konci semináře. První seminář UTKP dal podnět k pravidelné výměně informací a spolupráci mezi organizacemi v České republice i v zahraničí.

Pod hlavičkou iniciativy Učitelé za toleranci/GSFI se vytvořily dvě následné pracovní skupiny:

  1. Místní organizační výbor, který má na starosti monitoring podobných projektů, jejich provázanost a podporuje komunikaci mezi učiteli z různých školních stupňů a specializací. Rovněž má na starosti přípravu semináře v příštím roce a řadu dalších akcí. Jednou z prvních následných akcí byla konference Tolerance a respekt organizovaná Bohemia Corps ve spolupráci s iniciativou UT/GSFI, 23. - 25. dubna 1999 v Příbrami.
  2. Mezinárodní plánovací výbor (česko-polsko-maďarsko-jihoafrický), jehož členové jsou i bývalí stážisté GSFI. Výbor bude pracovat na koncepci a programu příštího nadnárodního semináře a ostatních následných projektů.

Závěr

Seminář UTKP se ukázal být účinným nástrojem rozvoje a propagace komunikace mezi učiteli z odlišných a geograficky velmi vzdálených míst. I přes tyto vzdálenosti a zdánlivě velké rozdíly, se podařilo identifikovat společné problémy, účastníci se tak mohli setkat, hledat a porovnat způsoby řešení podobných problémů. Pokud má seminář i nadále mít tento pozitivní efekt, je třeba, aby se kontakty a spolupráce udržovaly alespoň jednou ročně setkáním/konferencí, kde si mohou účastníci navzájem vyjádřit osobní podporu a vyměnit zkušenosti, a tak se tzv. dobít energií a motivací pro svou další práci.

Nadnárodní, stejně jako místní perspektiva semináře UTKP ukazuje, že srovnávání strategií a praxe různých zemí je užitečným nástrojem pro zlepšování nejen vlastní společnosti, ale i naší globální společnosti jako celku.