Tisková zpráva

Školství: diskriminace Romů pokračuje

Praha, 5.5. 2000, 10:00 hod.

 

Česká republika je opakovaně kritizována mnohými mezinárodními organizacemi kvůli pokračující diskriminaci Romů ve školství, na pracovním trhu, v bytové politice a dalších oblastech veřejného života. V dubnu 2000 podali dokonce rodiče romských dětí z Ostravy stížnost na ČR u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

Přestože na jaře 1999 vláda ČR přijala teze koncepce romské integrace, dosud nedošlo k jejich realizaci. Prozatím jediná ucelená koncepce integrace Romů byla v únoru t.r. vládou vrácena, což vyvolalo jednak mnohé negativní reakce, ale především též dojem, že vláda upřednostňuje namísto integrační politiky Evropou již dávno odmítnutou politiku asimilační. Finanční náklady na systémové a institucionální změny vedoucí k odstranění diskriminace Romů v ČR se sice zdají být značné, ale jak potvrzují zkušenosti ze zahraničí i odborné analýzy, budou dlouhodobě ekonomicky efektivní.

Vzhledem k tomu, že vzdělávání je předpokladem a východiskem změn pro všechny další oblasti veřejného života, žádáme, aby vláda okamžitě iniciovala takové změny školského systému, jež ukončí znevýhodňování dětí ze sociokulturně odlišného prostředí, zejména dětí romských. Je to především současný systém zvláštních a základních škol, který je příčinou vzdělávacího a sociálního propadu Romů. Mezinárodní iniciativa Globea zformulovala tyto požadavky ve své rezoluci, kterou spolu s otevřeným dopisem zasílá předsedovi vlády ČR, dále vysoké komisařce OSN pro lidská práva, Vysokému komisaři pro národnostní menšiny při OBSE, Sekretariátu Rady Evropy, a jiným zahraničním organizacím..

Dalším krokem, kterým chce Globea přispět ke zlepšení komunikace a informovanosti je veřejná diskuze na téma Ochrana menšin v Evropě a situace Romů v ČR, která se koná 9.5.2000 13-17 hod. na Magistrátě hl.m. Prahy. Diskuze se zúčastní zástupci Romů a dalších menšin v ČR, zástupci parlamentu ČR a státní správy, velvyslanci EU, Kanady, Izraele, aj

Tisková konference, kde můžete získat bližší informace se koná:

5. 5. 2000 (pátek) v 10:00 hod.
v Informačním centru Evropské unie, RYTÍŘSKÁ 31, PRAHA 1

 

Dr. Laura Laubeová
HOST/Výchova k toleranci
Kettnerova 2052
155 00 Praha 5
tel/fax: (4202) 651 44 42
e-mail: laubeova@iol.cz

 

Zpět na Tiskové zprávy