Tisková zpráva

Diskusní fórum ECMI "Vzdělávací politiky pro romské děti v Evropě"
"Tolerance, respekt a lidská práva"

Druhý mezinárodní seminář Mezinárodní iniciativy pro toleranci a lidská práva/GSFI, konaný 20. - 22. ledna 2000 v Praze

 

Evropské centrum pro záležitosti menšin (ECMI) pořádá v rámci mezinárodního semináře "Tolerance, respekt a lidská práva" diskusní fórum na téma "Vzdělávací politiky pro romské děti v Evropě". Cílem tohoto diskusního fóra je zhodnotit současné evropské politiky a činnosti týkající se vzdělání romských dětí, především v nových členských státech Rady Evropy, a přispět k rozvoji vhodných vzdělávacích programů pro romské děti. Budou představeny různé modely vzdělávací politiky s důrazem na ty nejlépe osvědčené v praxi a na ty, které vytvořili sami Romové. Diskusní fórum se bude zabývat otázkami společného vzdělávání v protikladu ke vzdělání oddělenému, jazykovými otázkami a bude vycházet z praktických zkušeností z několika zemí, jako např. Finska, Makedonie, Maďarska a České republiky. V závěru se diskusní fórum pokusí určit podmínky, které mohou přispět k úspěchu daného modelu. Na jaře ECMI vydá zprávu o tomto diskusním fóru.

Diskusní fórum začne úvodním proslovem Josephine Verspaget (předsedkyně skupiny specialistů pro Romy při Radě Evropy) ve čtvrtek 20. ledna od 14:00 do 14:30 v pražské Policejní akademii (Pod Táborem 102/5, Praha 9 - Hrdlořezy). J. Verspaget představí nový podklad pro tuto problematiku určený vládám, vydaný Radou Evropy. Diskutéry budou Karel Holomek (Společenství Romů na Moravě) a Jana Hejkrlíková (Meziresortní komise pro romské záležitosti).

Po úvodním proslovu bude následovat diskuse v pátek 21. ledna od 9:00 do 13:30 v Senátu České republiky pod patronátem místopředsedy Senátu Ivana Havlíčka. Vystoupí na ní tito řečníci: Dr. Tove Skutnabb-Kangas (Institute for Language and Culture, Roskilde University, Dánsko), Miranda Vuolasranta (Advisory Board on Romani Affairs, Ministry of Social Affairs, Helsinki, Finsko), Sejdo Jašarov (Roma Participation Program, Open Society Institute, Budapest), Dimitrina Petrovna (Executive Director, European Roma Rights Center, Budapest).

ECMI je nezávislá dvounárodní odborná instituce, založená v roce 1996 vládami Dánského království, Spolkové republiky Německo a německé spolkové země Schleswig-Holstein. ECMI sídlí v německém městě Flensburg. Toto umístění bylo zvoleno proto, aby bylo možné čerpat z kladných zkušeností z mírumilovného soužití menšin a většin v německo-dánském pohraničním pásmu. Cílem ECMI je propagovat interdisciplinární výzkum různých aspektů vztahů mezi menšinami a většinami v evropském kontextu a přispívat ke zlepšování vztahů mezi jednotlivými etniky v těch částech západní i východní Evropy, kde vládne etnopolitické napětí a konflikty. Z právního hlediska je ECMI neziskovou nadací a příjemcem pravidelné vládní dotace z Kodaně, Berlína a Kielu a také grantu pro počáteční podporu, spadajícího do programu Evropské unie "INTERREG-II". ECMI řídí devítičlenná rada: tři členové jsou z Dánska, tři z Německa a po jednom zástupci má v radě OSCE, Rada Evropy a Evropská unie. Pracovním jazykem ECMI je angličtina.

Pro více informací o diskusním fóru ECMI (ECMI Panel):

Farimah Daftary
Research Associate
ECMI
Schiffbruecke 12
24939 Flensburg, Germany
tel: (49-461) 14 14 962
fax: (49-461) 14 14 969
e-mail: daftary@ecmi.de

Pro více informací o semináři "Tolerance, respekt a lidská práva":

Dr. Laura Laubeová
HOST/Výchova k toleranci
Kettnerova 2052
155 00 Praha 5
tel/fax: (4202) 651 44 42
e-mail: laubeova@iol.cz

 

Zpět na Tiskové zprávy