POSLÁNÍ SEMINÁŘE

Tento třetí mezinárodní seminář Tolerance, respekt a lidská práva 2001 je jednou z důležitých aktivit Globey. Tato nevládní mezinárodní iniciativa je založena na principech spravedlnosti, nenásilí a prosazování dodržování lidských práv, aktivně podporuje rozvíjení tolerance a porozumění mezi všemi lidmi, bez ohledu na jejich původ, rasu, náboženství, etnikum nebo socioekonomické zázemí. Tento seminář chce poskytnout praktické dovednosti k alespoň částečnému dosahování vytyčených cílů.

Je nadmíru zřejmé, že se denně na celém světě odehrávají nejrůznější případy porušování lidských práv pramenících z intolerance a desítkám miliónů lidí patřících k různým menšinám jsou omezovány jejich životní příležitosti. Avšak současně jsme svědky aktivního úsilí mnoha lidí dobré vůle, kteří se snaží vytvářet lepší svět pro všechny, nejen pro privilegovaný "hlavní proud". Naneštěstí tito lidé často pracují osamoceně nebo pouze s minimální podporou okolí a bez znalostí, jak svoji práci zefektivnit. Někdy jsou doslova tak pohlceni svou vlastní situací, že nejsou schopni rozeznat univerzální rysy těchto jevů, které se na mnoha dalších místech světa také vyskytují a stále se opakují. Proto se sami obtížně a bez dostatečných znalostí snaží najít řešení, která již jiní někde jinde na světě dávno objevili a dokázali aplikovat v podobném kontextu.

Primárním úkolem tohoto semináře je poskytnout učitelům a pracovníkům občanských iniciativ prostor k výměně informací a zkušeností v uvedených oblastech, které nás všechny zajímají. Dalším cílem podobných diskusí je umožnit nám všem se něčemu novému navzájem naučit, takže nejen získáváme nové znalosti, ale také rozšíříme svůj celkový pohled. Rozšířená základna znalostí nám může poskytnout nové nápady, přístupy a informace o programech, které se již zafungovaly jinde a čehož lze úspěšně využít při řešení našich vlastních problémů. A rozšíření našich perspektiv nám snad také pomůže rozpoznat vzorce lidského chování, které přesahují kulturní a regionální hranice, takže lépe porozumíme složitostem vzájemných vztahů v různých skupinách, které bychom jinak opomíjeli.

Dalším a stejně důležitým cílem tohoto semináře je prostřednictvím osobních kontaktů a neformálních diskusí vytvořit aktivní a stálou mezinárodní diskusní síť. Byli bychom rádi, kdyby nové známosti a plodné diskuse vedly k dalším interakcím mezi účastníky semináře, formou korespondence nebo osobních návštěv. Taková komunikační síť pomáhá dalším výměnám zkušeností a celkovému zkvalitnění naší práce i po ukončení semináře.

Náš seminář má tedy dva hlavní cíle. Prvním je šíření povědomí o konkrétních případových studiích, výzkumech a strategiích a také dalších formách výměny informací, které přispívají k naší aktivní snaze ovlivňovat vzdělávací a politický systém posilováním tolerance a porozumění. Druhým cílem je přispět k vytvoření stálé komunikační sítě mezi účastníky semináře, která podpoří a posílí veškeré naše konání v dalších měsících a letech.

Profesor Vincent N. Parrillo, William Paterson University New Jersey, USA
člen poradní rady Globea

[back]