Partneři

  • Bohemia Corps, ČR
  • ECMI - Evropské centrum pro záležitosti menšin, Flensburg, Německo
  • GSFI - Global Security Fellows Initiative, Faculty of Social and Political Sciences, University of Cambridge, UK
  • HOST - Výchova k toleranci (Hnutí občanské solidarity a tolerance), Praha, ČR
  • Jean Monnet Centre of Excellence Univerzity Karlovy
  • Multikulturní centrum Praha
  • SPUSA Education Centre, Praha, ČR
  • Střední policejní škola MV v Praze, ČR
  • University of Zululand, Jižní Afrika