Panelová diskuse

"Ochrana menšin v Evropě"

9. května 2000

9. května 2000, Praha
jednací sál Magistrátu hl. m. Prahy
Mariánské nám. 1, Praha 1

13:00 - 14:30
"LIDSKÁ PRÁVA, MENŠINY A EVROPA"

 • Ramiro Cibrián - velvyslanec Evropské unie v ČR, vedoucí Delegace Evropské komise v ČR
 • Ronald Halpin - velvyslanec Kanady v ČR
 • Otto Kechner - náměstek primátora hl. města Prahy
 • JUDr. Dalibor Jílek - člen poradního výboru pro Rámcovou úmluvu o ochraně národnostních menšin v Evropě, Masarykova universita v Brně
 • Bernd Baumgartl - profesor na European Peace University a Austrian Diplomatic Academy ve Vídni
  Menšiny, xenofobie a identity v Evropě
 • PhDr. Andrej Sulitka - Sekretariát Rady pro národnosti Vlády ČR
 • Míťa Castle-Kaněrová - International Organization for Migration
 • Marek Hrubec - Filosofický ústav Akademie věd ČR
 • Hans Korbel - prezident Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
  Současné postavení německé národní menšiny v ČR

Zde najdete bližší informace o příspěvkách. 

Moderátor : Tomáš Pojar - Společnost při České televizi "Člověk v tísni"

14:30 - 15:00
PŘESTÁVKA S OBČERSTVENÍM, VIDEOPROJEKCE

15:00 - 17:00
"ROMOVÉ V ČESKÉ REPUBLICE"

 • Roman Krištof - výkonný místopředseda Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity
 • Mgr. Viktor Sekyt - Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity Vlády ČR
 • Jana Hejkrlíková - Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity Vlády ČR
 • Ondřej Giňa - předseda Grémia romských regionálních iniciativ
 • Ing. Karel Holomek - Společenství Romů na Moravě
 • Hana Orgoníková - Petiční a organizační výbor
 • Petra Tomášková - Český helsinský výbor
 • Markus Pape - European Roma Rights Centre

Moderátorka: Jana Šmídová - Rádio Svobodná Evropa

Shrnutí panelové diskuse naleznete v anglické verzi stránek.

 

Zpět na Panelovou diskusi