Příspěvky

Ramiro Cibrián
velvyslanec Evropské unie v ČR, vedoucí Delegace Evropské komise v ČR
(anglicky)

Bernd Baumgartl
profesor na European Peace University a Austrian Diplomatic Academy ve Vídni
Menšiny, xenofobie a identity v Evropě

Hans Korbel
prezident Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Současné postavení německé národní menšiny v ČR

 

Zpět na Panelovou diskusi