Panelová diskuse
"Ochrana menšin v Evropě"
9. května 2000