Multikulturní centrum Praha

"Oslava rozmanitosti, úcta k různosti a tolerance odlišnosti."

Cílem Multikulturního centra Praha (MKC-Praha) je vytvářet prostor pro komunikaci, poznání a výzkum rozmanitých evropských i neevropských kultur a identit, jejich křižovatek, vzájemného vlivu a proměn, a to jak v České republice, tak v zahraničí. MKC-Praha chce inspirovat zájem a vůli po poznání odlišného, a přispívat tak k toleranci, úctě a přijetí ostatních kultur českou společností. Vychází přitom z předpokladu, že povrchní zájem o "exotiku" je pro poznání jiných kultur spíše na překážku, a usiluje proto o celistvější pohled na jejich teritoriální, ekonomický a politický, intelektuální a religiózní vývoj i současnost. Pomáhá překonat obecně rozšířený pocit výlučnosti "českého případu" tím, že informuje o řešení mezietnického soužití v jiných regionech světa.

Svým interdisciplinárním přístupem a poctivou prací s fakty se snaží o věcnou, mýtů zbavenou diskusi o multikulturní realitě světa, v němž žijeme. Zároveň se snaží formulovat aktivní odpověď české společnosti na jedno z nejpalčivějších témat současnosti: situaci romské komunity, jakož i dalších sociokulturních skupin na území České republiky.

MKC-Praha dosahuje uvedených cílů prostřednictvím různorodé vzdělávací, všeobecně informační i praktické poznávací činnosti, a to především:

 • Výzkumu, výcviku a vzdělávání prostřednictvím kurzů, zážitkových programů a tvůrčích dílen určených školám a dalším vzdělávacím institucím na všech úrovních.
 • Prohloubení informovanosti odborné i nejširší veřejnosti o předmětu zájmu MKC-Praha, tedy především kulturách a jejich setkání, tématice migrace, národu, utváření kulturní a etnické identity. Tomuto účelu slouží Informační středisko MKC-Praha, jako i další programy a projekty pořádané ve spolupráci s existujícími vládními i nevládními organizacemi.
 • Vydávání a podpory vydávání teoretických publikací i aplikované literatury o světových kulturách, jejich kontaktech, pohybu a historii, včetně původního výzkumu a studijních prací.
 • Navazování kontaktů a propojení stávajících iniciativ a institucí s obdobnými cíli u nás a   zahraničí, vedoucí k jejich vzájemnému obeznámení a spolupráci.

Vybrané projekty MKC-Praha v roce 2000:

 • Inaugurace Informačního centra MKC-Praha (Palác YMCA) a jeho otevření pro veřejnost;
 • Databáze stávajících iniciativ a institucí s obdobnými cíli v ČR .
 • Publikace a propagace knihy "Průvodce koncepty migrace, rasismu a interkulturality";
 • Dvousemestrální kurz "Kultury a křižovatky" pro vyučující společenskovědních předmětů na základních a středních školách z Čech i Moravy;
 • Dílny a semináře interkulturního vzdělávání pro žáky a studující různých věkových kategorií;
 • Seminář "Latinskoamerická společnost a film", který pro diskusi o historii, kultuře a společnosti daného regionu využívá filmovou tvorbu;
 • Výzkum "Impact" sledující dopad romské grantové politiky v České republice v uplynulém desetiletí- ve spolupráci s FSV UK.
 • RESPECT 2000: RESPECT a vzdělávání, RESPECT a kultura, RESPECT a média Rozšíření zavedeného festivalu etnické hudby do regionů a oblasti vzdělávání.

Kontakt

Multikulturní centrum Praha

Na Poříčí 12 (Palác YMCA)
115 30 Praha 1
telefon/fax: (+4202) 2487 2121
email: infocentrum@mkc.cz
http://www.mkc.cz

Kateřina Březinová, ředitelka
Lenka Simerská, koordinátorka Informačního centra
Anna Soumarová, koordinátorka vzdělávacích programů

O MKC-Praha

Sdružení MKC-Praha bylo založeno v roce 1999 jako nevládní a nezisková organizace. Činnost sdružení podpořila nadace Open Society Fund Praha.

Zpět na Významné projekty, organizace a další odkazy