Kurzy                   English


Globea se organizačně i metodicky podílí na přípravě a průběhu kurzů pro studenty magisterského cyklu Veřejná a sociální politika, a to ve spolupráci s katedrou veřejné a sociální politiky Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

Jedná se o kurz Menšiny a anti-diskriminační politika který je zaměřen převážně na antirasistickou politiku a praxi ve vybraných zemích EU, v Kanadě, Austrálii a JAR. 

Dále je to kurz Romové v Evropě a politika inkluze, jež konkretizuje antidiskriminační principy a východiska na příkladu jedné z nejdiskriminovanějších skupin na světě.

Vybrané texty, dokumenty a výtahy z přednášek jsou zde.

Seminární práce studentů si můžete přečíst zde.

Informace o semináři pro učitele "Antidiscrimination Practice", duben 2002

Odkazy

Projekt  je realizován ve spolupráci s Univerzitou v Edinburku a finančně jej podpořila Vzdělávací nadace Jana Husa.