English

NOVÉ:  Globea se podílí na realizaci mezinárodního projektu INTER - Interkulturní vzdělávání v České republice a získala prestižní Evensovu cenu

Globea se podílí na přípravě magisterských výukových kurzů na FSV UK

Semináře ERRC o Směrnici 2000/43/ES o rasové rovnosti


Úvodní slovo

Etnické konflikty, porušování lidských práv, netolerance, nacionalismus a rasismus představují spolu se špatným ekologickým povědomím největší hrozby pro stabilitu současného světa. Politici i obyčejní lidé obracejí k těmto problémům svou pozornost díky globalizaci a stále silnějšímu multikulturalismu ve společnostech národních států. Velmi významnou roli v boji proti netoleranci a rasismu mohou sehrát učitelé. Ti mohou také "zdola" stanovit cesty ke změnám ve společnosti. Učitelé zapojení v mezinárodní síti mohou tohoto prostoru využít k výměně informací a zkušeností, jakož i k lobování na vyšších úrovních tvorby politiky. 

Tyto stránky budou poskytovat odkazy na podobné programy a projekty škol, univerzit, nevládních organizací a jiných institucí. Cílem těchto stránek je poskytovat informace a odkazy na projekty, iniciativy, organizace a servery zabývající se výchovou k toleranci a lidským právům, nejen z České republiky, ale časem také ze střední a východní Evropy a odjinud.

listopad 1998