Významné projekty, organizace a další odkazy

Projekt Vlády ČR "Projekt Tolerance" - http://www.projekt-tolerance.cz, www.vlada.cz

Výchova k lidským právům

Výchova k toleranci

Výchova k občanství
SVOD - Sdružení pro výchovu k občanství a demokracii
ASUD - Asociace učitelů dějepisu

Multikulturní výchova, Multikulturní centrum Praha

Canadian Human Rights Foundation

Transnational Communities

Informační centrum Evropské unie při Delegaci Evropské komise v ČR

Server Evropské unie

Internetová stránka Rady Evropy pro záležitosti menšin - Odbor pro lidská práva Rady Evropy nedávno zprovoznil stránky věnované otázkám menšin

Institut vzdělávací politiky vydal noviny o romském vzdělávání "Tell Them From Me"

Další informace najdete v anglické verzi.