Bohemia Corps

Posláním Bohemia Corps je podporovat dobrovolnictví mezi lidmi žijícími na území České republiky, a to pomocí různých vzdělávacích a humanitárních projektů pro obecně prospěšné účely. Občanské sdružení Bohemia Corps v lednu 2000 oslaví své třetí narozeniny. Za dobu svého působení organizace pracovala s dobrovolníky na projektech pomoci lidem po povodních, Kosovským uprchlíkům na území České republiky i mimo ni, ve školách na projektu Tolerance a respekt, atd. V současné době organizace rozvíjí projekt pomoci nezaměstnaným čerstvým absolventům středních a vysokých škol a letní projekt výuky řízení u středoškolských studentů.

Realizaci projektu Tolerance a respekt chce Bohemia Corps přispět dlouhodobému řešení zvláště rasově motivovaných problémů české společnosti. Organizace vytvořila plány vyučovacích hodin konverzační angličtiny, které provokují diskuse mezi studenty. Cílem projektu je naučit studenty pozorně si vyslechnout jiný názor než jenom ten svůj. Studenti i jejich čeští i zahraniční učitelé se přitom sami učí být sebevědomými občany se svým vlastním názorem. Dovednosti získané v těchto hodinách by měly studentům pomoci být tolerantnější k jiným názorům, lidem i kulturám, než je jenom ta jejich.

Zpět na Partneři